A Søsted     Nedbrydningsfirma Ofte er der mange penge at spare på nedrivning af gammelt hus, frem for renovering. Både nu og på lang sigt.
Se mere om
nedrivning betaler sig.
Ryddet og klar     vi håndtere hele processen Når vi er færdige på byggepladsen er der ryddet og klar til håndværkere.
Processen for
nedrivning se mere
Vi kan klare     betonknusning på stedet. Spar penge på bortkørsel af beton, vi knuser det på pladsen.
Betonknusning
på pladsen
Vi tænker på     miljøet alt bliver sorteret og genanvendt, eller afskaffet på miljørigtig måde.
Miljøet er
i centrum
Kontakt os og     Få et tilbud Vi kommer gerne ud og ser på opgaven, og giver et tilbud.
Nedbrydnings
tilbud

Nedbrydning og bortkørsel af gamle bygninger

A Søsted er et moderne nedbrydningsfirma, med speciale i nedbrydning og betonknusning.

"Når man laver et godt stykke arbejde, så rygtes det"

A Søsted din vej til sikker nedbrydning

Processen for nedbrydning af et hus:

  • Først screenes bygning for farlige stoffer (Asbest, PCB, bly osv.)
  • Hvis der findes farlige stoffer bliver disse fjernet efter gældende lovgivning.
  • Så frakobles alle forsyninger (Fjernvarme, gas, el, vand osv.)
  • Så skal huset rømmes for inventar, glas og andre materialer, som kan være svært eller umuligt at gøre med maskine, dette gøres af manuelt.
  • Så kommer det tunge grej, Gravemaskine, container og lastbil, hvor resten af huset bliver nedbrudt og kildesorteret i 4 fraktioner, Brandbart, deponi, jern og brokker.
  • Brandbart går til varmeværk som laver strøm og fjernvarme af det.
  • Deponi går til losseplads.
  • Jern går til omsmeltning til nyt jern.
  • Brokker går til nedknusning og genbruges til opbygning af veje og pladser.
  • Til sidst planeres grunden og arbejdet er færdigt.

Nedbrydning Betonknusning Tilbud