Landbrug‎

Nedrivning af bygninger i forbindelse med landbrug

Landbrug‎

Få et tilbud på nedbrydning af staldbygninger, eller andre bygninger i forbindelse med landbrug.

Der er mange landbrug hvor der er en gammel stald der skal fjernes, og evt bygges en ny stålhal istedet for.

Når vi er færdige med nedbrydning af bygningen, planere vi pladsen så den er klar til eventuelle håndværkere.

Processen for nedrivning af en eksisterende bygning i forbindelse med landbrug:

  • Først screenes bygning for farlige stoffer (Asbest, PCB, bly osv.)
  • Hvis der findes farlige stoffer bliver disse fjernet efter gældende lovgivning.
  • Så frakobles alle forsyninger (Fjernvarme, gas, el, vand osv.)
  • Så skal huset rømmes for inventar, glas og andre materialer, som kan være svært eller umuligt at gøre med maskine, dette gøres af manuelt.
  • Så kommer det tunge grej, Gravemaskine, container og lastbil, hvor resten af huset bliver nedbrudt og kildesorteret i 4 fraktioner, Brandbart, deponi, jern og brokker.
  • Brandbart går til varmeværk som laver strøm og fjernvarme af det.
  • Deponi går til losseplads.
  • Jern går til omsmeltning til nyt jern.
  • Brokker går til nedknusning og genbruges til opbygning af veje og pladser.
  • Til sidst planeres grunden og arbejdet er færdigt.

Vi kommer gerne ud og ser på opgaven og afgiver et tilbud. 

Nedbrydning Betonknusning Tilbud

 

Se mere om nedrivningsfradrag