Nedrivningsfradrag

Nedrivningsfradrag

Nedrivningsfradrag

De skattemæssige regler ved nedrivning af landbrugsbygninger afhænger af, om der opføres en ny bygning eller ej.

Uden genopførelse

Hvis der ikke opføres en ny bygning, kan udgifterne til nedrivning og deponering ikke trækkes fra. Men moms af udgifterne til nedrivning kan fradrages som købsmoms, hvis ejeren er momsregistreret.

Med genopførelse

Hvis der genopføres en ny driftsbygning, kan nedrivningsudgifterne medregnes til selve bygningens opførelsessum. Det forudsætter dog, at den nye bygning placeres samme sted som den nedrevne.

Nedrivningsfradrag

For at kunne foretage nedrivningsfradrag skal bygningen have været anvendt erhvervsmæssigt i mindst fem år før nedrivningen. Nedrivningsfradraget udgør bygningens uafskrevne beløb med fradrag for eventuel salgssum for solgte materialer

Se mere på skat om nedrivningsfradrag

Nedbrydning Betonknusning Tilbud