Nedbrydningsfirma Randers

Nedbrydningsfirma Randers

Nedbrydningsfirma Randers

A Søsted er et nedbrydningsfirma der dækker Randers. I maskinparken til nedbrydning af huse, villa og landbrug, er der al hvad der skal til. Vi klarer hele processen, sortering og bortkørsel. Når huset er revet ned planeres grunden, så den er klar til håndværkerne.

Nedrivning af bygninger har genne de seneste år udviklet sig. Den helt store opgave ved nedbrydning af en bygning er miljøhensyn. Alt skal sorteres, så det meste kan genbruges. Derudover er der sikkerheden. Det kan være en farlig process at bryde et hus ned. Der er A Søsted selvfølgelig med, helt fremme. Vi håndterer hele processen med sortering og sikkerhed. 

Når et hus skal rives ned er det denne proces der skal gennemføres. 

  • Først screenes bygning for farlige stoffer (Asbest, PCB, bly osv.)
  • Hvis der findes farlige stoffer bliver disse fjernet efter gældende lovgivning.
  • Så frakobles alle forsyninger (Fjernvarme, gas, el, vand osv.)
  • Så skal huset rømmes for inventar, glas og andre materialer, som kan være svært eller umuligt at gøre med maskine, dette gøres af manuelt.
  • Så kommer det tunge grej, Gravemaskine, container og lastbil, hvor resten af huset bliver nedbrudt og kildesorteret i 4 fraktioner, Brandbart, deponi, jern og brokker.
  • Brandbart går til varmeværk som laver strøm og fjernvarme af det.
  • Deponi går til losseplads.
  • Jern går til omsmeltning til nyt jern.
  • Brokker går til nedknusning og genbruges til opbygning af veje og pladser.
  • Til sidst planeres grunden og arbejdet er færdigt.

Stå du med et projest der indebære nedrivning af eksisterende bygninger, afgiver vi gerne et tilbud.

Nedbrydning Betonknusning Tilbud

 

 

Se mere om nedbrydningsfirma Randers og A Søsted