Eksisterende bygning

Nedrivning af eksisterende bygning

Eksisterende bygning

Står du og skal have bygget et nyt hus på en grund hvor der står et hus, eller har du et landbrug hvor den gamle stald skal fjernes.?

Vi kan komme og klare nedbrydningen for dig. Vi har ekspertisen og erfaringen til at det går hurtigt og let. 

Når vi er færdige er der ryddet og pænt og alt er fjernet på miljørigtig måde.

Processen for nedrivning af en eksisterende bygning:

  • Først screenes bygning for farlige stoffer (Asbest, PCB, bly osv.)
  • Hvis der findes farlige stoffer bliver disse fjernet efter gældende lovgivning.
  • Så frakobles alle forsyninger (Fjernvarme, gas, el, vand osv.)
  • Så skal huset rømmes for inventar, glas og andre materialer, som kan være svært eller umuligt at gøre med maskine, dette gøres af manuelt.
  • Så kommer det tunge grej, Gravemaskine, container og lastbil, hvor resten af huset bliver nedbrudt og kildesorteret i 4 fraktioner, Brandbart, deponi, jern og brokker.
  • Brandbart går til varmeværk som laver strøm og fjernvarme af det.
  • Deponi går til losseplads.
  • Jern går til omsmeltning til nyt jern.
  • Brokker går til nedknusning og genbruges til opbygning af veje og pladser.
  • Til sidst planeres grunden og arbejdet er færdigt.

Nedrivning af eksisterende bygning, få et tilbud.

Nedbrydning Betonknusning Tilbud