Betonknusning

Betonknusning på pladsen

Betonknusning

A Søsted er et nedbrydningsfirma, hvor vi har mange års erfaring inden for betonknusning. Med vores mobile knusningsanlæg kan vi knuse beton, murbrokker og sten, således at al materiale genanvendes inden for byggeriet.

Opgaverne med nedbrydning og knusning af beton omfatter alt fra private villaer, stører bygninger, og bygninger i forbindelse med landbrug.

Når vi er færdige med nedbrydning, bliver pladsen til sidst planeret, så den er klar til den videre bygge process.

Processen for nedbrydning og betonknusning:

  • Først screenes bygning for farlige stoffer (Asbest, PCB, bly osv.)
  • Hvis der findes farlige stoffer bliver disse fjernet efter gældende lovgivning.
  • Så frakobles alle forsyninger (Fjernvarme, gas, el, vand osv.)
  • Så skal huset rømmes for inventar, glas og andre materialer, som kan være svært eller umuligt at gøre med maskine, dette gøres af manuelt.
  • Så kommer det tunge grej, Gravemaskine, container og lastbil, hvor resten af huset bliver nedbrudt og kildesorteret i 4 fraktioner, Brandbart, deponi, jern og brokker.
  • Brandbart går til varmeværk som laver strøm og fjernvarme af det.
  • Deponi går til losseplads.
  • Jern går til omsmeltning til nyt jern.
  • Brokker går til nedknusning og genbruges til opbygning af veje og pladser.
  • Til sidst planeres grunden og arbejdet er færdigt.

Nedbrydning Betonknusning Tilbud